Logo

Wybierz język

Cintamani Poland zaprasza do składania ofert na dostarczenie i montaż mebli laboratoryjnych.

Niniejsze postępowanie toczy się w związku z realizacją projektu w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Celem jest dostarczenie i montaż mebli laboratoryjnych. Przedmiot postępowania, oraz warunki udziału w postępowaniu opisane są w załączonym zaproszeniu.

Termin składania ofert: 30.05.2017 r.

wroc do nawigacji